Malzeme Bilgisi

 1. PDF Upload: 

  Lastik, hammaddesi kauçuk olmakla beraber, bazı tropik bitkilerin sütümsü özsuyundan (lateks) doğal hâlde elde edilen kauçuğun petrol ve alkolle bileşimiyle elde edilen maddedir. Fransız bilim adamları tarafından 1736'da Güney Amerika'da tanımlanan ve 1840?ların başında Charles Goodyear tarafından kükürtle sertleştirme işlemi gerçekleştirilen kauçuk, bu yıllardan itibaren endüstrideki yerini almış ve ticari önem kazanmıştır.

  Goodyear'ın bu yöntemi, kükürtleme işlemini hızlandırıcı ve kırılmaya karşı kauçuğun direncini artırıcı bazı kimyasal maddeler katılmasıyla zamanla geliştirilmiştir. İlk önce lastik, kükürt + kauçuk olarak elde edilmiş ve sonraları önem kazanması nedeni ile lastik içerisine yabancı maddeler katılarak iyileştirme yoluna gidilmiştir. Ayrıca boya maddesi de ilave edilerek değişik renklerde lastik ve plastiğin üretimine geçilmiştir. Havanın etkisine karşı uzun ömürlü olabilmesi için, lastik içerisine plastiklerden fenoller, aminler ve ayrıca bazı tuzlar eklenmiş ve dayanımını artırmak amacıyla lastik içerisine amorf karbon ve yumuşaklık vermek için yağlar eklenerek gelişen teknolojiye paralel olarak günümüzde farklı hammaddeler sayesinde çok amaçlı özel lastikler üretilmekte ve bunlardan da çeşitli parçalar yapılmaktadır.

  Özel amaçlı lastikler; yüksek basınç ve dayanım gösteren makine kayışları, hortumlar, otomobil lastikleri ve benzeri parça yapımında çok kullanılmaktadır. Ayrıca kesme ve sıvama kalıplarında da kullanılan takozlar dayanıklı elastiki malzeme olup imalatları son zamanlarda başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

  Lastik hamurunun en temel hammaddesi olan kauçuk hiçbir zaman yalnız olarak kullanılmaz. Genellikle bir lastik hamuru ağırlıkça %30-50 oranında kauçuk içerir.

  Tabii Kauçuk (NR)

  Doğal kauçuk, kauçuk ağacı denen Hevea brasiliensis? ten oluşan sütümsü bir akışkan sıvıdan üretilir. Doğal kauçuk,

  % 30-40 lastik (cis-1,4 polyisoprene),

  %2 reçine,

  % 60-65 su,

  % 2-5 lipid ve proteinden oluşmaktadır.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Yüksek esneklik

  Hidrokarbonlara dayanıklılık

  Yüksek dayanım

  Hava geçirgenlik

  Düşük deformasyon ve yayılma

  Hava, oksijen ve ozana dayanım

  Güzel dinamik özellikler

  Tabii ürün olması nedeni ile dalgalanan

  fiyat

  Kolay işlenme

   

  İyi yırtılma ve aşınma dayanımı

   

  Polar sıvılara dayanıklılık

   

  Doğal kauçuk; konveyör kayışları, lastik silindir ve tekerlekler vb. gibi endüstriyel ürünlerin; fan kayışları, radyatör hortumları vb. gibi otomotiv ürünlerin; lastik eldivenler, oyuncaklar, sıhhi ürünler vb. lâteks ürünleri ve yapışkanların temel hammaddesidir.

  Bunlardan çok daha fazla tüketildiği alanlar ise araç lastikleri ve ayakkabı sektörleridir.

  Sentetik Kauçuklar

  Sentetik kauçuklar, lastik hamurunda en yüksek oranda kullanılan kimyasal bileşiklerdir

  Stiren Bütadien Kauçuğu (SBR):

  Stiren ve bütadien?in soğuk tip reçete ile kontinü sistemle üretilen, Emülsiyon Polimerizasyonu ile elde edilen ve %22,5 - %24,5 bağlı stiren içeren bir kopolimer olup genel maksat kauçuğudur. Yüksek sıcaklık, yağ ve çözücülere karşı çok dirençlidir. Fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi için karbon siyahı ve diğer dolgu maddelerinin ilavesi gerekir.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Takviye edildiğinde iyi fiziki özellikler

  verir. Yırtılma, kopma, aşınma gibi.

  Takviye gerektirir.

  Düşük ısıda özellikleri iyidir.

  Aşınma hariç, özellikleri tabii kauçuktan

  düşüktür.

  Fiyatı ucuz ve temini kolaydır.

  Hidrokarbonlara dayanmaz.

   

  Sıcak yaşlanma, oksijene ve ozona

  dayanmaz ama bu yönlerden tabii

  kauçuktan iyidir.

  Stiren Bütadien Kauçuğu; otomobil lastiği, taşıyıcı bant, hortum, ayakkabı taban ve ökçesi, mekanik eşyalar, oto paspası gibi malzemelerin yapımında kullanılır.

  Butil Kauçuğu (IIR): Sıkı bir yapısı vardır. Esnekliği azdır. Deformasyonu yavaş, geçirgenliği azdır. Yapısı, gerilmede kristalleşmeyi ve kendini takviyeyi sağlar. Çapraz bağlanma için isopren gruplarına ihtiyacı vardır, fakat yapısı inerttir.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Düşük geçirgenlik

  Resiliensi düşüktür.

  Isı ve ozon dayanımı

  Yağ ve yakıt dayanımı

  Elektriksel izolasyon

  Ayrı bir hatta imalat gerektirir.

  Yırtılma dayanımı

  Vulkanizasyon süresi uzundur

  Esnemeden doğan çatlama dayanımı

  Doymamış polimerlerle karışmaz.

  Kimyasal dayanım

   

  İç lastik ve çatı kaplaması gibi az hava geçirgenliği ve dış şartlara dayanım gerektiren uygulamalarda kullanılır.

  Polibutadien (BR):

  Çifte bağ etrafında dönme serbestîsi, kısa kendini toplama zamanı, açıktaki gruplar kristalizasyona mani olduğundan takviyeye gerek vardır. Çifte bağlar reaktivitesini sağlar.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Yüksek resiliens

  Yırtılma dayanımı

  Mükemmel aşınma dayanımı

  Hidrokarbona dayanıklılık

  Elektrik izolasyon özelliği

  Elektrik izolasyon özelliği

   

  Isı ve ozon dayanımı

   

  Çalışılma özellikleri

   

  Takviye ihtiyacı

  Oto sırt kauçuğunda çok iyidir. Fakat en iyi neticeyi almak için diğer kauçuklara karıştırılarak kullanılır. Genellikle otomotiv sanayinde kullanılmaktadır.

  Etilen Propilen (EPDM):

  Doymuş yapıdadır, hareketliliği düşük ve kendisini toplama müddeti uzundur. Çapraz bağlantı için doymamış termonomeri olabilir.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Yüksek dolgu ve yağ limiti

  EPM özel pişirici sistemi gerektirir, EPDM?nin başka kauçuklarla iyi karışmama ihtimali yüksektir.

  Yaşlanma ve ozon dayanımı

  Hidrokarbonlara dayanıklılık

  İşlenme özelliği

  Düşük resiliens

  Dielektrik özelliği

  Takviye gerektirir.

   

  Doymamış polimerlerle karışmaz.

  İyi yaşlanma, elektrik, dış şartlara dayanım gerektiren kablo, radyatör hortumu, profil gibi imalatta kullanılır.

  Nitril Kauçuğu (NBR):

  Genellikle % 25?40 akrilonitril içerir. Hareketliliği hidrojen bağları ile sınırlandırılmıştır. Açıktaki gruplar gergide kristalizasyonu önler. Artan C=N (akrilo nitril) grupları yağa dayanımı artırır, resiliensi azaltır.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Yağ ve yakıt dayanımı

  Takviye gerekir.

  Isı dayanımı

  Düşük ısı özellikleri

  Geçirgenlik

  Düşük resiliens

  Aşınma dayanımı

  Zayıf elektrik izolasyonu

  Genellikle yağ ve yakıt dayanımı gerektiren hortum, conta, keçe, esnek yakıt ve benzin depoları üretiminde kullanılır.

  Poliüretan Kauçuk (AU):

  Yapısının sonsuz değişkenliği vardır. Su ile CO2 çıkararak süngerleşir. Yapısı, yağ ve yakıt dayanımı verir. Fakat hidrolize olur. Hareketliliği orta derecededir. Kendi kendine takviye ettirilebilir.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Aşınma

  Hidrolize olur.

  Yırtılma ve kopma

  Resiliensi düşük

  Yağ ve yakıt

  Pahalı

  Oksijen ve ozon

   

  Sıvı hâlde temin edilebilir

   

  Yağ ve aşınma dayanımı gerektiren dolgu tekerleklerde, dökme conta ve keçelerde vb.işlerde kullanılır.

  Neopren Kauçuk (EU):

  Genellikle 1,4 trans klorun sabitleştirici etkisi dolayısıyla çifte bağlar reaktif değildir. Vulkanizasyon 1,4 eklenmesi ile olur. Klor yağı, yakıta ve alevlenmeye olumlu etki eder. Hareketliliği yönünden yapısı tabii kauçuğa benzer, fakat kristalize olması düşük ısı özelliklerine aksi etki yapar.

  Oto lastiği hariç tabii kauçuğa benzer sahalarda, ozon, hava, yakıt, yağ ve yanma dayanımı istenen yerlerde kullanılır. Tatbik sahası, yüksek fiyatı ve düşük ısı dayanımı özelliğinin iyi olmaması dolayısı ile sınırlıdır.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Geniş servis ısısı aralığı

  Pahalı

  Isıya, oksijene ve ozona dayanıklı

  Fiziki özellikleri düşük

  İyi esneme dayanımı

  Aşınması kötü

  İyi elektrik izolasyon özelliği- yandıktan sonra külü izolasyon özelliği göstermeye devam eder.

  Yakıt ve yağ dayanımı kötü

   

   

  Hidrolize uğrayabilir.

   

  İşlenmesi pahalıdır

  Silikon Kauçuklar (Si):

  O-Si-O iskeleti dolaysıyla hareketliliği yüksektir. Zincirler arası güçler çok zayıftır. Gerildiğinde kristalleşmez. Çok kararlıdır.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Geniş servis ısısı

  Pahalı

  Isıya, oksijene ve ozona dayanıklı

  Fiziki özellikleri düşük

  İyi esneme dayanımı

  Aşınması kötü

  İyi elektrik izolasyon özelliği - yandıktan sonra

  külü izolasyon özelliği göstermeye devam eder.

  Yakıt ve yağ dayanımı kötü

   

   

  Yakıt ve yağ dayanımı kötü

   

  Hidrolize uğrayabilir.

   

  İşlenmesi pahalıdır

  Başlıca kablo ve sızdırmazlık işlerinde kullanılır. İnert özelliği dolayısı ile tıbbi uygulamada yer bulmaktadır.

  Poliakrilatlar (ACM):

  Çapraz bağlı olduğundan yaklaşık %5 kloroetil vinileter, sterik yapı ve polar kuvvetler dolaysıyla hareketliliği düşüktür. Kristalleşmez. Genel olarak inerttir.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Isıya, oksijene ve ozona dayanıklı

  Zayıf fiziki özellikler

  Yağ ve yakıta dayanıklı

  Zayıf düşük ısı özellikleri

  İyi esneklik özellikleri

  Zayıf su, asit ve alkali dayanımı

  Düşük geçirgenlik

  Pahalı işleme

  Yüksek ısıya dirençli conta ve keçeler gibi sınırlı kullanım alanı mevcuttur.

  Floroelastormerler (FPM):

  C-F grubu iyi yakıt ve yağ dayanımı, iyi ısı dayanımı ve düşük alevlenme özelliği verir. Gerildiğinde kristalleşir ve düşük ısı esnekliği iyi değildir.

  İyi Özellikler

  Kötü Özellikler

  Çok mükemmel ısı dayanımı

  Zayıf düşük ısı özellikleri

  Yağa, akaryakıta, kimyevi maddelere ve

  çözücülere dayanıklıdır.

  Pahalı

   

  Oksijene ve ozona dayanıklıdır.

  Pahalı işlenme

  Düşük geçirgenlik

   

  Aleve dayanım

   

  Pahalı maliyetini kabul ettirebilecek yüksek performans gerektiren yerlerde kullanılabilir (Örnek: Özel conta, keçe, hortum, askerî ve uzay uygulamaları gibi).

  Lastik hamuru, hamur makinelerinde veya mikserlerde hazırlanır. Elde edilecek ürüne göre farklı formüller kullanılır. Bu formüller, birçok deneyden ve kullanım yerleri belirlendikten sonra ancak elde edilebilir.

  MALZEME ADI

  ÇALIŞTIĞI

  SICAKLIKLAR

  FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

  [NBR] NİTRİL KAUÇUK

  -40 C +110 C

  Benzin, mazot, çeşitli sanayi ve gres yağlarına karşı dayanıklıdır. Keçe imalatında en çok tercih edilen malzeme çeşididir.

  [Si] SİLİKON KAUÇUK

  -60 C +200 C

  Yırtılmaya karşı direnci zayıf olan bu malzemenin,oksijen ve ozonun etkilerine karşı direnci oldukça yüksektir.

  [FPM] FLOROELASTOMERLER VİTON KAUÇUK

  -30 C +250 C

  Yırtılmaya karşı direnci zayıf olan bu malzemenin,oksijen ve ozonun etkilerine karşı direnci oldukça yüksektir.

  [AU] POLİÜRETAN KAUÇUK

  -30 C +90 C

  Hava, ozon, su, yağ ve karışımlarına dirençli olup yüksek basınç, kopma, yırtılma ve aşınmaya karşı dayanıklılığı mükemmeldir.

  [EU] CR NEOPRENE KAUÇUK

  -20 C +120 C

  Sıvı ve gaz hâlindeki petrol ürünlerine, atmosfer şartlarına, ozona, suya ve tuzlu suya dayanıklıdır.Yanması güçtür.

  [EPDM] EPDM KAUÇUK

  -45 C +150 C

  Dış etkenlere, ozona, tuzlu suya, sıcak ve soğuk suya dayanıklılığı oldukça iyidir.

  [NR] TABİİ KAUÇUK

  -60 C +90 C

  Çeşitli asit ve bazlara, alkole, soğuk ve sıcak suya dirençlidir. Yüksek esneklik ve mekanik özellik gerektiren yerlerde kullanılır.